Асоциация на Софтуерните Инженери

Нашата цел – Изграждане на общество от Софтуерни инженери, които създават качествени и надеждни решения във всички сегменти на софтуерната индустрия чрез иновации, добри практики и обучение през целия живот.

Информирай се!

Бъди в крак с последните новости в областа на софтуерната индустрия.

Новини и събития

Асоциацията издава месечен електронен бюлетин с информация за предстоящи обучения, семинари и инициативи в областта на софтуерното инженерство и др.

Твори!

Изпробвай и разработвай нови техники и подходи заедно с други експерти.

Работни групи

Всеки може да участва в работни групи, където се дискутират и разрешават практически проблеми, прилагат се добри практики в областта на софтуерното инженерство.

Развивай се!

Създай и следвай своят личен път на развитие като софтуерен инженер.

Професионално развитие и кариерен път

Обучение през целия живот, планове за развитие и кариерни пътища съобразени с последните тенденции в софтуерната индустрия и личните силни страни и интереси.

Регистрирай ме!