Кратко представяне

„Асоциация на софтуерните инженери” е неправителствена организация в услуга на всички, които участват в процесите по планиране, разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни системи и приложения.

Новите информационни и комуникационни технологии доведоха до бързи и необратими промени в начина на живот. Светът е невъзможен без новите технологии, а информацията и свързаните с нея процеси, системи и мрежи са изключително ценни в съвременното общество.

Софтуерните инженери са тези, които не само творят виртуалния ни свят, но се грижат за безопасността, здравето и свободното ни време в реалния.

 

Мисия

Създаване на среда за обмен на знания и продължаващо обучение сред софтуерните инженери. Популяризиране на добри практики сред софтуерните инженери и свързаните с тях организации. Както и валидиране на знанията и опита придобити по време на професионалния им стаж. Насочване на експертните знания в помощ на обществено значими и социални дейности.

 

Визия

Изграждане на общество от софтуерни инженери, които създават качествени и надеждни решения във всички раздели на софтуерната индустрия чрез иновации, добри практики и обучение през целия живот.

За постигане на тази визия ние се стремим към висок професионализъм и спазване на общоприетите етични норми за осигуряване на устойчивост и растеж на софтуерната индустрия.