Представяне на експертния съвет:

Румен Банов
Румен Банов
През последните 14 години от професионалния си път  се специализира в оценка на качеството на програмните продукти и тест процесите, управление на софтуерни проекти и специализирани обучения на тест екипи (провел е над 40 обучения в страната). Член на УС на БАСКОМ, отговарящ за образование, процеси и качество и заместник-председател на Българската асоциация по софтуерно тестване (БАСТ). Румен е обучил много QA специалисти в страната и е реализирал над 30 проекта в областта на софтуерните технологии.
Евгени Кацарски
Евгени Кацарски
Той има опит в проектирането, разработването и внедряването на банков и счетоводен софтуер, уеб/десктоп и мобилни приложения, както и уеб и Windows услуги. Технологиите, които е използвал са повечето от Microsoft стека и също така Java, ABAP, HTML5 и JavaScript. Той има дълбоки познания и практически опит с Agilе практиките и методологии.
 • Oracle Certified Java Programmer 6.0
 • Сертифициран професионалист на Майкрософт (MCP)
 • Сертифициран администратор на Microsoft бази данни (MCDBA)
 • Член на Microsoft Certified Trainer Alumni
Здравко Дучев
Здравко Дучев
През тези години твори, управлявайки множество международни проекти и разработвайки иновативни софтуерни решения и продукти в области, като банково и застрахователно дело, финанси, автомобилостроене, здравеопазване и превенция, електронна търговия и други. Специализира управление на виртуални софтуерни екипи, откриване и развитие на таланти, базирано на индивидуални силни страни. В последните години работи за популяризирането на ИТ професиите в България, реформа на образователната система и намаляване на “разминаването” с нуждите на ИТ бизнеса, както и за мотивирането на младите поколения за ранно формиране на ключови за ИТ сектора компетентности.
 • Сертифициран оценител на компетенции и активен участник в изграждането и пилотното интегриране на компетентностният модел на ИКТ сектора в България
 • PRINCE 2 сертифициран професионалист
 • Sitecore 7.0 сертифициран разработчик
 • Сертифициран разработчик на Microsoft приложения и решения (MCAD, MCSD)
Михаил Михайлов
Михаил МихайловМайк Рам
Михаил Михайлов e признат специалист в областта на бизнес анализа и управлението на проекти в ИТ сектора, популярен лектор и собственик на РамСофт. Г-н Михайлов е завършил информатика в СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен и има дълга и успешна кариера като проектен мениджър, консултант и преподавател в областта на софтуерното производство. Работил е като Development Manager в Portellus, като Technical Project Manager в Siemens IT Solutions and Services, Проектен мениджър във ФинАналитика България, разработчик, бизнес анализатор и проектен мениджър в Рила Солюшънс и МусалаСофт.
 • Международни проекти за HP, Siemens и IBM
 • Проекти за Агенция по вписванията (Система за съдебно деловодство, Имотен регистър и кадастър)
 • Проект за Министерството на регионалното развитие (проект „Воден заем“)
 • Като преподавател е работил съвместно с Националната академия за разработка на софтуер и Ембиент
 • По-известни клиенти – Борика-Банксервиз, Емпорики Банк и ВиЕмУеър България
 • Един от основателите на българската секция на Международния институт по бизнес анализ
Светлин Наков
Светлин Наков
Светлин Наков има 15+ годишен опит като софтуерен разработчик, ръководител на ИТ проекти, преподавател, консултант и предприемач, автор е на 7 книги за програмиране, лектор е на стотици конференции, семинари и обучения. Автор е на стотици безплатни видео уроци по програмиране и софтуерни технологии с над 100 000 гледания в YouTube. Носител е на наградата “Джон Атанасов” на Президента на България за приноса му към развитие на информационните технологии и информационното общество. Мечтата му е да направи България силициевата долина на Европа.

 • Софтуерен университет – СофтУни (http://softuni.bg). Светлин Наков е вдъхновител на Софтуерния университет – мащабен частен учебен център, който дава висше образование, професия и работа на хиляди млади хора в областта на ИТ и разработката на софтуер
 • Софтуерна академия на Телерик (http://academy.telerik.com). Светлин Наков заедно с Телерик изгражда национално-значим учебен център за практическо обучение на софтуерни инженери, в който се обучават безплатно хиляди млади хора
 • Алго академия (http://algoacademy.telerik.com). Под ръководството на Наков е изграден учебен център за подготовка на състезатели по програмиране с национално значение
 • Училищна софтуерна академия (http://schoolacademy.telerik.com). Под ръководството на Наков е изграден учебен център за подготовка на ученици в сферата на разработката на софтуер с национално значение
 • Книги “Въведение в програмирането с Java”, “Въведение в програмирането със C#” и “Fundamentals of Computer Programming with C#”. Наков ръководи екипи по създаване на 3 книги по основи на програмирането с обем над 1000 страници всяка, които се четат от хиляди читатели
Христо Хаджичонев
Христо Хаджичонев

 

Христо Хаджичонев, Mениджър “Разработка и развитие на софтуер” в Experian.