Учредители на Асоциацията

Мартин Кулов
Мартин КуловПредседател на УС
Носител е на ежегодната награда Microsoft Most Valuable Professional (MVP) за Visual Studio ALM от 2006 г. насам. От 2010 г. Мартин е член на програмата Microsoft Regional Director, където със своята експертиза напътства и помага на разработчиците и софтуерните компании на различни места по света.

Значими проекти, постижения

  • Основател на най-голямата конференция за софтуерни разработчици в Централна и Източна Европа – www.devreach.com.
  • Член от 2010 в програмата “Регионален директор на Майкрософт”, която се състой от около 130 международно признати експерти от цял свят.
  • Ежегодно награждаван като “Най-добър професионалист на Майкрософт” от 2006г. досега.
  • Лектор на множество конференции в Европа, България и региона.
  • Участва в повече от 5 работни групи в Майкрософт.
  • Изградил и успешно реализирал софтуерните екипи и процесите за разработка в повече от 3 компании.
Николай Недялков
Николай НедялковЧлен на УС

През 2004 г. основава Асоциацията за информационна сигурност, в която днес членуват над 400 специалисти. В същата година е отличен от президента на България с грамота “Джон Атанасов” за цялостен принос за развитие на IT обществото.

Значими проекти, постижения

  • Награден от президента на България с грамота “Джон Атанасов” за цялостен принос за развитие на IT обществото