Нашите цели

„Асоциация на софтуерните инженери” е неправителствена организация, чиято мисия е да популяризира и усъвършенства дейността на експертите в тази област. Нашите цели са:

Голяма част от специалистите в разработката на софтуер в България, а и по света – придобиват своите знания и умения чрез неформални обучения и трейнинги. От друга страна формалните обучения не винаги носят стандарт за качество на придобитите компетентности.

Чрез регистърът на софтуерните инженери на АСИ – всеки специалист може да валидира своят професионален трудов стаж и затвърди своята репутация на опитен професионалист – чрез валидиране на уменията и компетентностите си.

Постоянното подобряване на процеса на софтуерна изработка и увеличаване на техническата компетентност на софтуерните инженери в България е една от основните цели на асоциацията.

За да се увеличи производителността и качеството на сектора – асоциацията чрез специализираните си експертни работни групи ще изпробва нови подходи, техники и технологии и ще споделя добрите практики и “научените уроци”, както и тенденции за тяхното бъдещо подобряване.

Асоциацията ще провежда анализи и проучвания сред софтуерните инженери и ще публикува и споделя със своите членове – резултати, ръководства и препоръки.
Нагласите за учене през целия живот са неразривно свързани с динамично променящият се ИТ сектор. Осигуряването на качествени обучения, курсове и семинари със съвременно и актуално съдържание са жизнено важни за всеки един софтуерен специалист. Достъпността до тези обучения и семинари ще бъде подпомогната чрез безплатни квоти и преференциални отстъпки от партньорски организации за членовете на асоциацията.
Цел на организацията е софтуерните инженери да бъдат в крак с последните новини и събития от света на софтуерната индустрия в България и света. Освен публикуване и разпространение на подбрана информация – асоциацията ще създава и разпространява електронен бюлетин до регистрираните потребители, в който те ще получават и информация за ранно записване и специални отстъпки за членовете на АСИ.
За подпомагане на по-младшите специалисти, както и за повишаване на квалификацията и обмен на опит в дадена област или технология – асоциацията ще организира менторски програми и осигурява връзка със старши софтуерни инженери и доказани специалисти.
За да могат софтуерните специалисти да развиват своят потенциал и се развиват със своите силни страни и компетенции – специалисти в областта на трудовото право и човешките ресурси ще се погрижат за защита на техните интереси и права.
Всеки член може да се консултира безплатно при въпроси свързани с правното тълкуване на договори, споразумения и спорове възникнали в изпълнение на професионални задължения.
Ще работим асоциацията и нейните членове да станат част от активно общество, което сътрудничи с различни по вид държавни, общински и неправителствени организации, за постигане на цели по-големи от тези поставени пред всеки един от нас индивидуално.
Ще работим с партньорски организации от различни държави за споделяне на знания и опит, включително в областта на проекти, финансирани със средства от Европейски програми и фондове. Специалистите ще могат да се възползват от ползите предоставени от партньорските организации при преференциални за членовете на АСИ условия.
Ще сформираме работни групи (в които може да участва всеки един специалист) за подобряване работата по реализация на електронното правителство и консултации по обществено значими проекти.
Не на последно място ИТ сектора в България се нуждае от постоянно вливане на “свежи” кадри. Нуждите от ИТ специалисти в България, а и по света постоянно нарастват и все още няма изграден механизъм за тяхното задоволяване.

Популяризирането на софтуерните професии, би подпомогнало избора за бъдещо кариерно развитие при младежите и ранното формиране на ключовите компетентности за бранша.