Твори!

Всеки регистриран потребител може да участва в специализираните работни групи, където се дискутират и разрешават практически проблеми, прилагат се добри практики в областта на софтуерното инженерство.

Бъди на върха на вълната в твоята област:

  • Изпробвай нови технологии и последни/бета версии на съществуващи софтуерни продукти в защитена среда
  • Разработвай нови техники и подходи заедно с други експерти в твоята област
  • Имаш идея – сподели я с останалите членове в групата/асоциацията и намери съмишленици, с които да я реализирате
  • Споделяйте с цялата общност добри практики и научени уроци от разработките на групата