Информирай се!

Бъди в крак с последните новости в областа на софтуерната индустрия.

Новини и събития

Асоциацията издава месечен електронен бюлетин с информация за предстоящи обучения, семинари и инициативи в областта на софтуерното инженерство и др.

Твори!

Изпробвай и разработвай нови техники и подходи заедно с други експерти.

Работни групи

Всеки може да участва в работни групи, където се дискутират и разрешават практически проблеми, прилагат се добри практики в областта на софтуерното инженерство.

Развивай се!

Създай и следвай своят личен път на развитие като софтуерен инженер.

Професионално развитие

Обучения, планове за развитие и кариерни пътища съобразени с последните тенденции в софтуерната индустрия и личните силни страни и интереси.

Записване в регистъра на Софтуерните инженери

Всеки, който участва по някакъв начин в създаването или поддръжката на софтуерни системи или приложения, може да кандидатства за вписване в Регистъра на софтуерните инженери.
Целта на „Асоциацията на софтуерните инженери” е този регистър да е авторитетен документ, който доказва професионалния стаж на всеки експерт. Затова комисия от изтъкнати специалисти преценява поотделно всички молби за регистрация и документи, провежда интервюта и решава дали кандидатът да бъде вписан в регистъра.

Посещения на конференции и събития

АСИ организира годишни и месечни събития и конференции за обмен на информация, новости и добри практики за софтуерни инженери. Тези събития са безплатни за всеки записал се в АСИ, а когато събитието се провежда извън София – с минимална такса за участие.

Месечен бюлетин

Асоциацията издава месечен електронен бюлетин с информация за предстоящи и изминали събития и дейности, новини в областта на софтуерното инженерство, резултати от работните групи и др. Бюлетинът се разпространява по електронен път.

Участие в работни групи

Всеки може да участва в работни групи, където се дискутират и разрешават практически проблеми, идентифицират се и се развива прилагането на добри практики в областта на софтуерното инженерство.

Валидация на профил

Всеки който кандидаства да се присъеди към АСИ трябва да покаже текущ или предишен опит в софтуерното инженерство. Този опит се валидира от специална комисия в АСИ. Одобрените кандидати получават профил на сайта на АСИ с неговата основна професионална област.

Менторска програма

Софтуерните инженери на АСИ имат възможност да изберат свой ментор и да получават обратна връзка и насоки за тяхното професионално развитие, помощ при разрешаването на конкретен проблем, усвояването на нови технологии и съвети за работа в екип.

Отстъпки от конференции

Всеки софтуерен инженер има право на отстъпки от таксата за участие за регионални и международни конференции и събития в областта на софтуерното инженерство, които ще бъдат определяни за всяко отделно събитие и ще бъдат публикувани в месечния електронен бюлетин на Асоциацията.

Отстъпки за софтуер и хардуер

Софтуерните инженери получават отстъпки при закупуване на софтуер и хардуер. Списъкът с компаниите и конкретния размер на отстъпките се публикува на сайта на Асоциацията.

Отстъпки за обучения

Всеки софтуерен инженер има право на отстъпки от таксата за участие за регионални и международни обучения в областта на софтуерното инженерство, които ще бъдат определяни за всяко отделно обучение и ще бъдат публикувани в месечния електронен бюлетин на Асоциацията.

Връзки с международни организации

Софтуерните инженери имат възможност за достъп до международни организации със сходна дейност, с които има изградени партньорски взаимоотношения.

Правна и юридическа помощ

Софтуерните инженери на АСИ имат право да ползват безплатна юридическа помощ от юристите на Асоциацията и да използват примерни правни документи в т.ч. декларации, договори и др.

Съпричастност

С подкрепата си към общността на софтуерните инженери вие допринасяте за по-пълноценно развитие на нашата индустрия и на хората с които работите всеки ден.

Други

Асоциацията ще продължава да обновява пакета от ползи и придобивки с цел да развива и подпомага така обособената общност от софтуерни специалисти. Ако имате други идеи – не се колебайте да се свържете с нас!