За да станете член на АСИ е необходимо да работите или да сте работили поне по един от процесите на планиране, разработка, внедряване, поддръжка на софтуерни системи и приложения и свързаните с това дейности.

Всеки кандидат трябва да се запознае и :