Условия за поверителност

Настоящите условия за поверителност уреждат отношенията между Сдружение “Асоциация на софтуерните инженери” (АСИ) и всяко лице, което достъпва и/или зарежда и/или заявява, ползва и/или отказва услуги, предлагани през настоящия уеб сайт и/или поддомейните му. Условията за поверителност уреждат и отношенията между АСИ и всяко лице, което ползва услугите на АСИ, като в случай на противоречие между уговореното в Общите условия, предоставяни от Сдружение “Асоциация на софтуерните инженери” (за краткост ОУ) и уговореното в настоящите условия за поверителност, се прилагат разпоредбите на ОУ.

Със зареждане и/или достъпване до настоящ уеб сайт и/или поддомейните му и/или със заявяване на услуги на АСИ и/или с ползване на услуги на АСИ, вие се съгласявате с настоящите условия за поверителност и същите са валидни и обвръзващи за Вас и Вие следва да ги спазване.

АСИ събира лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и за маркетингови цели и предоставяне на достъп и услуги през настоящия уеб сайт и/или поддомейните му.

Личните данни се предоставят доброволно от физическото лице, за което се отнасят. Други данни се събират при достъпване и/или зарежда и/или заявява, ползва и/или отказва услуги, предлагани през настоящия уеб сайт и/или поддомейните му, като такива данни се предоставят или лично от физическото лице или посредством т.нар. бисквитки/cookies. Те представляват малки файлове, които се съхраняват на потребителския компютър/устройство и позволяват анализ на потребителската употреба на този уеб сайт и/или поддомейните му. В случай, че сте несъгласни с подобна практика, имате възможност да ограничите cookies чрез настройките на Интернет браузъра. Това обаче може да доведе до проблеми с употребата на сайта, както и с проблеми с достъпа до специфични уеб базирани услуги. Със затварянето или излизането от настоящия уеб сайт и/или поддомейните му, Вие се съгласявате с правилата за употреба на cookies/бисквитки за това устройство, освен ако те вече не са блокирани.

Обработването на личните данни се осъществява съгласно разпоредбите на закона, а когато е налице валидно правоотношение и съгласно уговореното в ОУ.

Всяко физическо лице има право, съгласно българското законодателство, на достъп до своите лични данни, които се поддържат от АСИ.

Личните данни могат да се предоставят от АСИ на трети лица в предвидените от закона случаи, както и съгласно ОУ.

Информацията, данните и софтуерните продукти, разположени на този уеб сайт и/или поддомейните му, както и тези в подчинените му домейни, както и по отношение на предоставяните услуги, са под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и другите закони на Република България, както и на законодателството на Европейския съюз. Всяка адаптация, копиране, използване и/или публично представяне без съгласието на АСИ е нарушение на авторското право, за което нарушителят отговаря пред закона, като в случай на настъпили вреди – нарушителят дължи обезщетение на АСИ за причинените вреди.

АСИ има право да променя настоящите условия за поверителност по всяко време, като промяната се отразява своевременно в настоящия раздел от уеб сайта.